נערה בת 19, שסיימה 12 שנות לימוד מבלי לחגוג כמייטב המסורת. שנה שבה, לאור הורים בקבוצת סיכון, היא הלכה והתרחקה מחברים ומפעילות חברתית ולמדה לאבחן סוגים שונים של פחד.

 

 

A nineteen year old girl, who graduated high school without the traditional celebrations. A year during which, due to her parents being in a risk group, she gradually drifted away from friends and social activities, and learnt to diagnose several types of fear.

shaked.jpg
IMG_7409.HEIC

וידוי

אם תתקרבו אלי, ותסתכלו לי טוב טוב בעיניים האם תראו שאריות של חרדה.

 

If you come near me, and look me straight in the eyes, will you see traces of anxiety?

2020

תנסו לדכא אותנו, לתחום אותנו, לצמצם אותנו. תגידו לנו אסור ואנחנו נחולל וריאציה חדשה על סירוב.

Try to oppress us, confine us, limit us. Tell us it’s forbidden and we will create a new variation of disobedience.

הישנות1.jpeg