אמא לשני ילדים קטנים, בת 40 פלוס , שאמה הדמנטית מאושפזת במה שהיה אמור להיות דיור מוגן, והפך לבית הקברות שלה. על המלחמה בכל החזיתות והחוסן הנפשי.

 

 

A mother of two young children, whose demented mother is hospitalized in what was supposed to be sheltered housing, and became her cemetery. Of war on all fronts and mental resilience.

efrat.jpg

וידוי

הציצה לי ביד ואמרה לי שרק אמנות תציל אותי. לא ממש זוכרת ממה היא היתה אמורה להציל אותי.

She glanced at my hand and told me that only art would save me. Can't really remember what it was supposed to save me from

2020

אז מה בכל זאת היה טוב ב2020? אולי שנתתי למוות מקום.

So what was good in 2020 after all? Perhaps that I gave death a place                                                                 

IMG_7311.HEIC